ผู้ป่วยเนื้องอกไกลโอบลาสโตมาจะตอบสนองต่อการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน

การรักษาสามารถยืดอายุขัยของผู้ป่วยได้ประมาณ 20% ถึง 30% ปัจจุบัน ผู้ป่วยมะเร็งไกลโอบลาสโตมาไม่ได้รับการรักษาที่ยืดอายุออกไป เนื่องจากยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าวิธีใดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย นี่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพเซลล์ภูมิคุ้มกันอาจเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน

เราหวังว่าท้ายที่สุดสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งไกลโอบลาสโตมาจำเป็นต้องตรวจสอบเครื่องหมายการตอบสนองด้วยภูมิคุ้มกันในการทดลองทางคลินิกเพื่อให้แน่ใจว่าผลการศึกษาสามารถทำซ้ำได้และใช้ได้กับผู้ป่วย glioblastoma ทุกราย Glioblastomas เป็นเนื้องอกในสมองที่ร้ายแรงที่สุดในผู้ใหญ่และมีการพยากรณ์โรคที่แย่ที่สุด ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีและเคมีบำบัด แต่มะเร็งกลับเป็นซ้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเกิดซ้ำ จะไม่มีการรักษาใดที่ช่วยยืดอายุการรอดชีวิตได้ แต่การค้นพบไบโอมาร์คเกอร์ของ Sonabend และทีมวิจัยของเขาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยรายใดจะตอบสนองต่อการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันและอาจมีชีวิตยืนยาวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การค้นพบนี้ได้รับการยืนยันในผู้ป่วยสองกลุ่มอิสระ การศึกษาใหม่อธิบายการวิเคราะห์อย่างง่ายที่สามารถแยกความแตกต่างของเนื้องอกจากผู้ป่วยที่ตอบสนองและมีอายุยืนยาวขึ้นหลังจากได้รับยาเหล่านี้

Related Post

กลไกที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจความเจ็บป่วยทางจิตกลไกที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจความเจ็บป่วยทางจิต

กลไกที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจความเจ็บป่วยทางจิตบางอย่าง โรคทางจิตเวชหลายอย่าง โรคจิตเภทหรือภาวะซึมเศร้า มีลักษณะผิดปกติทางสังคมและขาดแรงจูงใจทางสังคมได้อธิบายไว้ในผู้ป่วยบางราย นักวิทยาศาสตร์จึงรู้ว่าปัญหาเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติภายในระบบการให้รางวัลและแม่นยำยิ่งขึ้นในระดับของเซลล์ประสาทโดปามีน

ปรับปรุงความสามารถในการรับน้ำหนักของเซลล์ปรับปรุงความสามารถในการรับน้ำหนักของเซลล์

โรคภูมิต้านตนเองซึ่งอินซูลินที่ผลิตเซลล์ β ในตับอ่อนถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกัน ในปัจจุบัน มีวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับโรคเบาหวานประเภท 1 หลายวิธี รวมถึงอุปกรณ์มาโครแคปซูล ซึ่งเป็นช่องที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและปกป้องเซลล์ที่หลั่งอินซูลิน ในขณะที่ปล่อยให้สารอาหารเข้าและออกเพื่อให้เซลล์สามารถอยู่รอดต่อไปได้

การค้นพบยาเป้าหมายใหม่ในการต่อต้านโรคอัลไซเมอร์การค้นพบยาเป้าหมายใหม่ในการต่อต้านโรคอัลไซเมอร์

ฮอตสปอตในจีโนมที่ช่วยเร่งการแก่ของสมองหรือทำให้สมองเสื่อมช้าลง ซึ่งเป็นการค้นพบที่สามารถให้ยาเป้าหมายใหม่ในการต่อต้านโรคอัลไซเมอร์และความผิดปกติของสมองเสื่อมอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาการด้าน ความล่าช้า ตัวเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ที่นี่คือการค้นพบตำแหน่งของโครโมโซมที่เร่งหรือชะลอความชราของสมองในประชากรทั่วโลก