Day: May 8, 2022

โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับระบบใดในร่างกายได้บ้าง?โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับระบบใดในร่างกายได้บ้าง?

โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับระบบใดในร่างกายได้บ้าง? โรคภูมิแพ้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Allergy เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะที่สัมผัสสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการแตกต่างกันและความรุนแรงไม่เท่ากัน เพราะชนิดของสารก่อภูมิแพ้ที่ได้รับและการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนต่างกัน ซึ่งโรคนี้อาจทำให้เกิดอาการคัน ผื่นขึ้น คัดจมูกน้ำมูกไหล และอาการอื่นๆ อีกมากมาย