Day: May 9, 2022

ท่าเรือเก่าของคาชบนชายฝั่งทางใต้ของตุรกีท่าเรือเก่าของคาชบนชายฝั่งทางใต้ของตุรกี

ภูมิประเทศที่ขรุขระและไม่มีสนามบินใกล้เคียง คาชยังคงรักษาเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ไว้ได้ กิจกรรมมากมายให้คุณเลือก ไม่ว่าคุณจะชอบทานมันฝรั่งอาบแดด นักชิมหรือคนประเภท กระโดดลงจากภูเขาและเล่นร่มร่อน เช่นเดียวกับทุกที่ในตุรกี คาชซึมซับประวัติศาสตร์ บ้านเกิดของราชวงศ์และชนชาติต่างๆ มากมายแต่เดิมก่อตั้งขึ้นในฐานะท่าเรือการค้าที่ขึ้นชื่อเรื่องไม้ซีดาร์