Day: November 13, 2021

ผู้บริหารระดับสูงของยอร์กเชียร์ลาออกแล้วหลังเหตุอื้อฉาวเหยียดเชื้อชาติผู้บริหารระดับสูงของยอร์กเชียร์ลาออกแล้วหลังเหตุอื้อฉาวเหยียดเชื้อชาติ

มาร์ค อาร์เธอร์ ผู้บริหารระดับสูงของยอร์กเชียร์ ลาออกแล้ว หลังเหตุอื้อฉาวเหยียดเชื้อชาติที่สโมสร อะซีม ราฟิค อดีตผู้เล่นชาวยอร์กเชียร์เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเชื้อชาติและการกลั่นแกล้ง แต่เคาน์ตีกล่าวว่าจะไม่ลงโทษใครเลย ทำให้เกิดการประณามอย่างกว้างขวาง อาร์เธอร์เป็นบุคคลอาวุโสคนล่าสุดที่ออกจากยอร์กเชียร์หลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวที่กลืนคริกเก็ต