Day: November 15, 2021

การระบุที่มาของการปนเปื้อนสารตะกั่วในดินเมืองการระบุที่มาของการปนเปื้อนสารตะกั่วในดินเมือง

การระบุที่มาของการปนเปื้อนสารตะกั่วในดินในเมือง และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่สูดดมหรือกลืนกินสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนการทดสอบเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีวิธีใหม่ในการติดตามมรดกของการปนเปื้อนที่ยังคงมีอยู่ในดินในเมืองบางแห่งเป็นเวลาหลายสิบปีหลังจากการห้ามของรัฐบาลกลางยุติการใช้สีตะกั่วและน้ำมันเบนซินอย่างแพร่หลาย