Day: November 17, 2021

สหรัฐฯ ปกป้องการโจมตีทางอากาศที่คร่าชีวิตพลเรือนในซีเรียสหรัฐฯ ปกป้องการโจมตีทางอากาศที่คร่าชีวิตพลเรือนในซีเรีย

กองทัพสหรัฐฯ ปกป้องการโจมตีทางอากาศที่ถูกกฎหมาย ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบคนในซีเรียในปี 2019 การโจมตีกลุ่มนักรบรัฐอิสลามคร่าชีวิตผู้คนไป 80 ราย ขณะที่กลุ่มนี้ยืนหยัดครั้งสุดท้าย สหรัฐฯ ระบุผู้เสียชีวิต 16 รายเป็นนักรบและอีก 4 รายเป็นพลเรือน แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสรุปผลได้เกิน 60 คน และโฆษกคนหนึ่งบอกว่ามีโอกาสสูงที่พลเรือนจะเสียชีวิตมากกว่า