Day: November 19, 2021

ลิ้มรสชาที่บริสุทธิ์ที่สุดในแบบพิธีการของญี่ปุ่นลิ้มรสชาที่บริสุทธิ์ที่สุดในแบบพิธีการของญี่ปุ่น

มัทฉะกำลังเฟื่องฟูไปทั่วโลก แต่มีเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้ลิ้มรสชาที่บริสุทธิ์ที่สุดในแบบพิธีการของญี่ปุ่น ซึ่งปลูกในอุจิ ใกล้เมืองเกียวโต มานานหลายศตวรรษ ชาเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเกือบ 1,000 ปีแล้ว ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีนตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 8 เพื่อให้ชนชั้นราชวงศ์และชนชั้นทางศาสนาได้เพลิดเพลิน